Агромелиорации ЕООД - Благоевград
Област: Благоевград
Дейност: Събаряне и разчистване на сгради; земни дейности на строителната площадка
Предмет на дейност: Проектиране и строителство на обекти; производство, изкупуване, преработка е реализация на селскостопанска продукция; сервиз и ремонт на селскостопанска и транспортна теxника; лизингова и инжинерингова дейност; меxанизирани услуги; международен и вътрешен транспорт, допълнение от 29.01.1996 година- отдаване под наем на дълготрайни активи.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1