Агрохимия ЕООД - Дупница
Област: Кюстендил
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговия с фитофармацевтични препарати, семена, торове, изкуствени торове, посадъчен материал, търговско посредничество и представителство, лизингова дейност, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност, хотелиерска, туристически, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност. Дружеството е с неопределен срок.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1