3 С СОТ ООД - Сливен
Област: Сливен
Дейност: Детективска и охранителна дейност
Предмет на дейност: доставка, търговия, изграждане и поддръжка на сигнално-охранителни системи, физическа охрана на обекти - физически и юридически лица, охрана със сигнално-охранителна техника на обекти на физически и юридически лица, вътрешно- и външнотърговска дейност; доставка и разпространение на интернет услуги, извършване на обучение на охранителен персонал съгласно ЗЧОД (след получаване на лиценз)", доставка и монтаж на пожароизвестителни системи, проектиране на слаботокови инсталации, поддръжка на пожароизвестителни системи.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1