Алфа глас ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Производство на амбалаж и домакински изделия от стъкло
Предмет на дейност: Закупуване на стъкло и неговата преработка; продажба на същото в преработен вид; транспортна дейност в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия; търговско посредничество; ноу-хау; лизинг; бартер; търговия с хранителни продукти; търговия със строителни материали; преработка на дърво и производство на всички видове мебели и материали за строителството; покупка на стоки и други вещи с цел да се препродадат в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; покупка, стоеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; туроператорска и туристическа агентска дейност; хотелиерство и ресторантъорство, производство и търговия на алуминиева и рvс-дограма, както и всяка друга търговска и стопанска дейност незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1