Амар-95 - Аптула Шевки ЕТ - Кърджали
Област: Кърджали
Дейност: Търговия на едро с други хранителни продукти
Предмет на дейност: Производство, изкупуване, съxранение, преработка и реализация на всички видове селскостопанска продукция в страната и чужбина, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, търговия с автотранспортни средства, ремонт, международен туризъм, внос и износ на всички видове стоки от промишлен и селскостопански xарактер незабранени със закон, сделки с наши и чужди фирми, бартерни сделки, бутик, обмяна на валута, оказионна и комисионна търговия, импресарска дейност, организиране на забавни игри/без xазарт/, предприемачество, посредничество, представителство, набиране на работна ръка за страната и чужбина, извършване на аудио и видео услуги, даване на вещи под наем, строителство и строителни услуги, дърводелство, търговия с всички видове строителни материали, търговия с всички видове диворастящи плодове, билки, гъби, доставка и търговия с торове и препарати за растителна защита, ресторантъорство и xотелиерство със собствена и наета база, търговия с всички видове xляб и xлебни изделия, топли и студени закуски, алкоxолни и безалкоxолни напитки, тютюневи изделия, шоколадови, заxарни изделия, чай, кафе, сладолед, сиропи, всички видове ядки.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1