А М З ООД - София
Област: София-град
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Външнотърговска дейност - импорт, експорт, реекспорт, бартерни операции, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни търговци, инженеринг, строителство, маркетинг и реклама, спедиторска и транспортна дейност, импресарска и туристическа дейност, ресторантьорство, хотелиерство (след получаване на съответните разрешения), експлоатация на спортни съоръжения, производство и търговия със стоки и услуги, както и всякаква друга дейност, за извършването на която не съществува правна забрана, установена от норма на българското законодателство.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1