Александрис Инженеринг ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Механично обработване на метали
Предмет на дейност: Външнотърговска дейност (внос, износ и реекспорт, бартерни сделки, специфични външнотърговски операции), вътрешнотърговска дейност със стоки - собствена и чуждестранна продукция, консигнация и комисионна търговия, фирмени магазини, производство и сглобяване на собствена продукция със собствени и чуждестранни материали, ремъчни двигатели, транспортни ленти, надупчени ламарини, сита, промишлени решетки, филтри, машиностроителни инструменти, системи за превод на подемни машини и резервни части за тях, всякакви други технически съоръжения, заведения за обществено хранене, вътрешен и международен туризъм, услуги, всякакви други дейности, незабранени със закон (дружеството може да извършва в страната и в чужбина всякакви разрешени със закон сделки), да придобива в собственост други предприятия, да открива клонове и представителства.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1