3 С СОТ запад 2002 ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Детективска и охранителна дейност
Предмет на дейност: Охранителна дейност (след получаване на съответните разрешения), вътрешна и външна търговия, внос и износ на стоки и услуги от всякакъв вид, разрешени от закона, строителство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически и физически лица в страната и в чужбина, реекспорт, бартерни сделки, международен и вътрешен туризъм, транспортна и спедиторска дейност и услуги в страната и в чужбина, счетоводно-финансови консултации и услуги, откриване на магазини, бутици и кафетерии, ресторантьорство и хотелиерство, брокерство, сделки с недвижими имоти, организиране на курсове и други учебни форми по хотелиерство и ресторантьорство, разрешени със закон, рекламна, информационна, консигнационна, лизингова, складова дейност, маркетинг, ноу-хау, софтуер, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1