Авита Милк ЕООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Предмет на дейност: Търговия с хранителни и промишлени стоки, кафе-аперитив, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, превозна, туристическа, хотелиерска и ресторантьорска дейност (след получаване на лиценз), рекламна, информационна, програмна, дистрибуторска и импресарска дейност, търговско представителство и посредничество, спедиционна и складова дейност, разкриване на собствена магазинна мрежа за продажба на промишлени и хранителни стоки, вътрешен и международен транспорт и спедиция, животновъдство и растениевъдство, производство и търговия със селскостопански продукти (животински и растителни), селскостопански машини и съоръжения, сервизни, счетоводни и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия със строителни, дървени материали, течни и твърди горива в страната и в чужбина, преводачески услуги, антиквариат, организиране на почивно дело и туризъм, посредничество при сключване на гражданскоправни сделки, търговски мениджмънт, маркетинг, спедиционни и превозни сделки, продажба на канцеларски и книжарски стоки, книги, вестници и списания, предоставяне на други услуги на граждани и фирми, производство и търговия с мляко и млечни изделия, битови услуги, производство и търговия с хлебни, сладкарски и кулинарни изделия, продажба на алкохолни и безалкохолни напитки (след получаване на лиценз), продажба на цигари (след получаване на лиценз).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1