А и Г комерс ЕООД - Пазарджик
Област: Пазарджик
Дейност: Търговско посредничество с разнообразни стоки
Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия със стоки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, лизингови и превозни сделки, превоз на пътници и товари, вкл. таксиметров, в страната и в чужбина, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и други услуги, внос, износ, външнотърговска дейност със селскостопанска и всякаква друга продукция и техника, всякакви други дейности, незабранени със закон, в страната и в чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1