Хакан България ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Неспециализирана търговия на едро с хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност, транспорт на пътници и товари в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм (след лиценз), търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, производство, обработка, реализация на селскостопанска продукция, промишлени и хранителни стоки, хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз), битови услуги на граждани, преводни услуги, строително-монтажна и проектантска дейност, сервиз и поддръжка на домакинска и промишлена техника, сделки с интелектуална собственост (по съответния ред).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1