Апан ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на електроразпределителни и контролни апарати
Предмет на дейност: Проектиране, производство, продажба и монтаж на комплексни промишлени електронни системи и устройства и електронна охранителна техника, охрана на обекти, търговия със строителни продукти и строителни материали, транспортна и таксиметрова дейност, производство и продажба на промишлени, битови и електронни изделия, незабранени със закон, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска растителна и животинска продукция, посредничество, представителство, комисионерство и агентство, продажба на стоки на консигнация, вътрешен и международен туризъм, дизайн, реклама, импресарска дейност, образователни курсове, разработка на софтуерни продукти, ноу-хау, спортен мениджмънт и дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1