Петък, 25.04.2014, 10:36
EUR/BGN 1.95583
USD/BGN 1.41522
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Озекс - България АД - Габрово
Област: Габрово
Дейност: Производство на друго облекло и допълнения за облекло, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: производство на облекла, посредничество при производство на облекло, търговска дейност с текстил и облекло, продажба и сервиз на шевни машини и друга техника за шивашката промишленост, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, други дейности и услуги, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2014 СФБ Капиталов пазар АД. Всички права запазени.