Тирбул ЕАД - Сливен
Област: Сливен
Дейност: Производство на мляко и млечни продукти, без сладолед
Продукти и услуги:
Оторизирана да изнася продукти от сектор “Мляко” от България за други страни-членки на ЕС от 1 януари 2007 г.
Предмет на дейност: Промишлена преработка, производство, изкупуване, търговия, внос и износ в страната и в чужбина на всички видове млечни продукти и сирена и свързаните с тях заготовки и на всички видове храни и хранителни продукти, извършване на всякакви вътрешно- и външнотърговски сделки и консултантска дейност, свързана с тях, разкриване, внедряване и трансфер на съвременни технологии (ноу-хау) в производството и преработката на мляко и млечни произведения, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни търговски фирми и предприятия, работещи в областта на млекопроизводството и млекопреработването, търговия с млечни продукти и храни, комисионни, превозни, складови и лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви разрешени със закон търговски сделки в страната и в чужбина.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1