Автотранспорт и механизация ЕООД - Димитровград
Област: Хасково
Дейност: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: Превоз на пътници и товари в страната и чужбина, авторемонти и автосервизни услуги, извършване на годишен технически преглед за техническо състояние на всички мпс/след надрежно разрешение/, пътна помощ, покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ и реекспорт, консултантска, инженерингова, маркетингова, лизингова, информационна дейност и услуги, представителство/без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в странта и чужбина, спедиторска дейност в страната и чужбина, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова дейност, лизинг.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1