Автолинк България ООД - Ямбол
Област: Ямбол
Дейност: Техническо обслужване и ремонт на автомобили
Предмет на дейност: Ремонт и сервиз на автомобили и друга транспортна техника, възли и агрегати, производство на резервни части, демонтаж, монтаж, организиране на производство за преоборудване и модернизиране на транспортна и селскостопанска техника; транспортна и спедиторска дейност; производство на промишлени стоки и стоки за бита; търговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки; доставка на стоки; търговско представителство и агентство; търговско посредничество; рекламна, маркетингова и инженерингова дейност, както и всяка друга разрешена от закона дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1