Бизнес Груп 2002 ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Друго обучение за възрастни и друга образователна дейност, некласифицирана другаде
Предмет на дейност: Търговска дейност в страната и в чужбина с изделия на хранително-вкусовата промишленост и със селскостопанска продукция, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, спедиционна дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, импресарска, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост, складови и лицензионни сделки, лизинг, издателска и печатарска дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и други дейности, незабранени от действащото законодателство, и след снабдяване с лиценз за извършване на дейностите, за които законодателството предвижда разрешителен, лицензионен или концесионен режим.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1