Алпиа ЕООД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Други дейности, свързани с компютри
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с промишлени стоки - офис- и компютърна техника, консумативи, софтуер и др., търговско представителство и посредничество, организиране и провеждане на курсове по информатика и компютърна грамотност, финансови, икономически и счетоводни консултации, сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, инженерингова дейност, внос, износ, реекспорт, лизингови сделки, хотелиерска, туристическа, рекламна и информационна дейност, производство, търговия и сервиз на информационна, комуникационна техника и технологии, офисавтоматизация и оборудване, прибори и резервни части, програмни продукти, както и всички други дейности в страната, незабранени от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1