Адон-Русе ООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Търговия на едро с метални руди и метали в първични форми
Предмет на дейност: Покупка на резервни части, гуми, гориво, нефтопродукти, промишлени, хранителни и всякакви други стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид чрез импорт, експорт, реекспорт, бартерни, насрещни, компенсационни и други външнотърговски сделки и търговски сделки на територията на страната, превозна дейност на пътници и на товари във вътрешно и международно съобщение, лек и товарен таксиметров превоз, пътна помощ, автосервизни и авторемонтни, както и всякакви други транспортни услуги в страната и в чужбина, изграждане и експлоатация на сервизи и бензиностанции, разкриване и експлоатация на валутно-обменни бюра, разкриване и експлоатация на увеселителни заведения за обществено хранене, за приготовление, консумация и продажба на готови и полуготови кулинарни изделия, игрално-занимателна дейност, в т.ч. с електронни игри, производство на стоки, суровини, материали, машини и съоръжения, екипировки и резервни части, селскостопанска и преработена продукция от растителен и животински произход с цел продажба, вътрешен и международен туризъм с всякакви съпътстващи го дейности, ремонт на битова техника, строително-ремонтна, комисионна, спедиторска, складова, хотелиерска, рекламна, информационна, програмна, импресарска, предприемаческа дейност или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство и търговия с видео- и звукозаписи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, издателска или печатарска дейност

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1