Адиан ООД - Варна
Област: Варна
Дейност: Събиране и третиране на твърди и течни отпадъци, вкл. канализация; санитарни и почистващи дейности
Предмет на дейност: Проектантска, строителна, ремонтна, монтажна, благоустройствена, комунална, битова и инженерингова дейност в страната и в чужбина, външноикономическа и търговска дейност, маркетинг, посредничество, представителство, комисионерство, агентство, туризъм, рекламна, импресарска, сервизна дейност и услуги, транспортна, спедиторска и селскостопанска дейност, производство, преработка и реализация на селскостопански продукти в страната и в чужбина, научно-приложна и внедрителска дейност, покупко-продажба на ценни книжа, лизингова, складова, издателска и печатарска дейност, сделки с интелектуална собственост, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, юридически консултации.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1