Алианс ДН ООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство, преработване и продажба на промишлени изделия и стоки за бита. ремонтни услуги. търговия, внос. износ, разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа; строителтво, както и с деностите на всякакъв вид търговска дейност търговска дейност, незабранена със закон, а за дейностите, които подлежат на лицензиране-след получаване на съответното разрешение.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1