АБГ Хасково ООД - Хасково
Област: Хасково
Дейност: Търговско посредничество с дървен и строителен материал
Предмет на дейност: Доставка и продажба на горива, битуми и всички видове петролни продукти, проучване, експлоатация, производство и продажба на строителни материали от кариери, както и покупка на всички видове стоки или други вещи, незабранени от закона, с цел препродажба в страната или чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба в страната или чужбина, превозна, комисионна дейност, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1