Аеротерм ООД - София
Област: София-град
Дейност: Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Организиране и даване на консултации, информация, придобиване и предоставяне на ноу-хау, лицензии и патенти в областта на отоплителната, вентилационната, климатичната и обезпрашителната инсталация за производствени и комунално-битови сгради и решаване на екологични проблеми, проучване, проектиране, _ изпълнение, монтаж, настройка и пускане в експлоатация, сервиз, доставка и ремонт на местни и вносни съоръжения, конструиране и производство на елементи за такива съоръжения, комплексно изграждане на "чисти помещения" с контролирана ефективност, подготовка и преподготовка на кадри, проектиране, конструиране и осъществяване на технически решения за намаляване на шум и вибрации, транспортни услуги, разработване, изработване, покупко-продажба, обмен и отдаване под наем на предмети за занимания през свободното време, търговска и външнотърговска дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1