Аератор ЕООД - Велико Търново
Област: Велико Търново
Дейност: Търговия на едро с обработващи машини и части за тях
Предмет на дейност:  Покупка на стоки и/или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина. производство на стоки с цел продажба. търговско представителство и посредничество. комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност. осъществяване на сделки по предоставяне на услуги - превозни, xотелиерски, рекламни /без книгопечат/, информационни, импресарски. покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1