Анона ООД - София
Област: София-град
Дейност: Други разнообразни производства, некласифицирани другаде
Предмет на дейност: Производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция - животни, плодове, зеленчуци, фуражи, месна продукция в готово и полуготово състояние, субпродукти, внос, износ, бартерни сделки, реекспорт, производство и реализация на колбаси, тестени изделия, закуски, ресторантьорство и хотелиерство, разкриване и поддържане на магазинна мрежа с продажба на хранителни стоки и стоки за бита, разкриване на кафе-аперитив, организиране на туристическа дейност в страната и в чужбина, отдаване на машини под наем, внос, износ на машини и съоръжения, организиране на електронни игри, таксиметрови услуги в страната и в чужбина, посредническа дейност, строителни услуги.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1