БанкУеър ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на други изделия от пластмаси
Предмет на дейност: Анализ, консултации и оптимизация на управленски и банково-финансови структури, инженеринг; проектиране и внедряване на информационни системи; ползване на потребителски програми и системи; компютъризирани учебни комплекси, комплекси за управление; генерация и инсталация на операционни системи и потребителски продукти; разработване на макети, търговски марки, типови документи; реклами (без кино и печат); търговска дейност; обучение, изготвяне на ръководства и документация, техническа редакция, оформяне на издания.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1