Аладин ЕООД - Костинброд
Област: София-окръг
Дейност: Търговия на едро с електрически домакински уреди и осветители, радио- и телевизионни стоки
Предмет на дейност: Търговска и външнотърговска дейност, специфични външноикономически операции, търговско посредничество, агентство, представителство и комисионерство, производство и търговия със стоки с промишлено и битово предназначение/включително и битова електроника/, хотелиерство и ресторантъорство, заведения за обществено хранене, отдих и развлечение, туризъм/включително международен/, извършване на международен и вътрешен автомобилен транспорт с леки и товарни автомобили, спедиторска, маркетингова, рекламна, консултантска и брокирска дейност и услуги, инвестиционни имоти и всяка друга дейност за която няма законова забрана.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1