Арайс ЕООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Дейност на лечебни заведения за извънболнична лекарска помощ
Предмет на дейност: Вътрешно- и външнотърговска дейност и услуги, търговско представителство и посредничество, комисионна, складова, лизингова, превозна и спедиторска дейност, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и кафетерия, покупка, обзавеждане и продажба на недвижими имоти, рекламна, информационна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1