Агропрофит ЕООД - Бургас
Област: Бургас
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Производство, търговия и износ на селскостопански стоки, търговия с торове, в т. ч. внос и износ, и препарати за растителна защита, внос и търговия със семена, семепроизводство и производство на посадъчен материал, фумигация (обгазяване) на кораби, складове, силози, дезинфекция и дератизация на помещения, паркови площи и плажове, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, в т. ч. международен транспорт, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лизинг, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговски сделки, обмяна на валута и разкриване на обменни бюра.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1