Ава Транс ООД - Видин
Област: Видин
Дейност: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: Спедиторска и транспортна дейност, включително международен автомобилен транспорт, търговска дейност, покупко-продажба на стоки с цел продажбата им в преработен, обработен или първоначален вид, сервиз, гаранционно и следгаранционно поддържане и техническо обслужване на автомобили, производствена и търговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки, представителство, посредническа и комисионна дейност, строителство, хотелиерство, ресторантьорство, промишлено, гражданско строителство, както и друга търговска дейност която не е забранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1