Ава Транс ООД - Видин
Област: Видин
Дейност: Товарен автомобилен транспорт
Предмет на дейност: Спедиторска и транспортна дейност, включително международен автомобилен транспорт, търговска дейност, покупко-продажба на стоки с цел продажбата им в преработен, обработен или първоначален вид, сервиз, гаранционно и следгаранционно поддържане и техническо обслужване на автомобили, производствена и търговска дейност, внос, износ и реекспорт на стоки, представителство, посредническа и комисионна дейност, строителство, хотелиерство, ресторантьорство, промишлено, гражданско строителство, както и друга търговска дейност която не е забранена със закон.

Съдържание на фирмения профайл

Представянето на фирмата съдържа:

 • наименование;
 • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
 • отрасъл и предмет на дейност;
 • ЕИК и данъчен номер;
 • капитал и номинал;
 • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
 • общи събрания;
 • управители и участия на управителите в други дружества;
 • акционери и съучастия;
 • финансови данни (баланси и отчети за приходи и разходи) и финансови показатели;
 • пазарен дял

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
18.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1