Абанос ООД - Севлиево
Област: Габрово
Дейност: Производство на кухненски мебели, без столове
Предмет на дейност: Производство и търговия с мебели и разрешени стоки в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионерска и дистрибуторска, предприемаческа дейност, агентство, външнотърговска, консултантска, рекламна и маркетингова дейност, други дейности и услуги, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1