Агрохим ЕООД - Монтана
Област: Монтана
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Търговия с агрохимикали (хербициди, пестициди, фунгициди, разтежни стимулатори, трайни торови разтвори, сложни и комбинирани торове, микроторове, подобрители, прилепители, утежнители, десиканти, дефолианти, инсектициди, нематоциди, акарициди, ротендициди, биоинсектициди, биоагенти, феромонови уловки, биофунгициди) в страната и в чужбина, производство на селскостопанска продукция и семена за посев и търговия с тях в страната и в чужбина, търговия с минерални торове в страната и в чужбина, търговия с дизелово гориво, бензин и смазочни материали в страната и в чужбина, търговия с интелектуална продукция, транспортни услуги в страната и в чужбина, обработка със селскостопански машини за земеделски земи, търговия в страната и в чужбина, строителство и обмяна на валута, търговия със селскостопански машини, съоръжения и резервни части в страната и в чужбина, фитофармацевтична дейност.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1