Авто Потреби ЕООД - Пазарджик
Област: Пазарджик
Дейност: Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти
Предмет на дейност: Производство, изкупуване и продажба на едро и дребно на всякакви хранителни и нехранителни стоки, с изключение на забранените със закон и за които се изисква предварителен лиценз, търговско представителство и посредничество, агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, рекламна, издателска и лизингова дейност, ноу-хау, външноикономическа търговска дейност с петролни продукти, авточасти, масла, антифриз и други автопотреби, транспорт със собствени и наети превозни средства на всякакви товари за страната и за чужбина, сделки с недвижими имоти, оказионна, комисионна и антикварна търговия (без благородни метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), продажба на електронна и битова техника, курсове за обучение на компютри, всякаква друга производствена и търговска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1