Акорд ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на подемно-транспортни машини, вкл. асансьори
Предмет на дейност: Проектно-конструкторска дейност, инженеринг в областта на машиностроенето, строителството и транспорта, търговска, маркетингова и рекламна дейност в страната и в чужбина, внос, износ, обменни, реекспортни, лизингови, консигнационни сделки, търговско посредничество, агентство, представителство на фирми от страната и от чужбина, транспортни, икономически, строителни и ремонтни услуги, производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, търговия с препарати за растителна защита и торове, всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1