Аибо С ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на други основни органични химични вещества
Предмет на дейност: Търговия - вътрешна и външна, производство на хранителни, промишлени и стоки за бита, всякакви услуги за населението, организации и търговски дружества, импорт, експорт и реекспорт, продуцентска, импресарска, менажерска, рекламна и издателска дейност у нас и в чужбина, представителство на наши и чуждестранни търговци и търговски дружества, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужбина, туристически услуги, оказионна търговия, обществено хранене, ресторантьорство и хотелиерство, организация на увеселителни, развлекателни и атракционни дейности и заведения, спедиторска дейност и други дейности, незабранени със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1