Зебра ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Печатане на други издания и печатни продукти
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с канцеларски материали, офис-консумативи, рекламни материали и печат върху тях, рекламна дейност, агентски и куриерски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионна и консигнационна търговия, търговия на едро и дребно със стоки и услуги, незабранени от закона, външноикономическа и външнотърговска дейност, а също така и всички други дейности и услуги, съответстващи на българското законодателство и и международните договорни изисквания.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1