Петък, 29.04.2016, 02:38
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Зебра ООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Печатане на други издания и печатни продукти
Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно с канцеларски материали, офис-консумативи, рекламни материали и печат върху тях, рекламна дейност, агентски и куриерски услуги, търговско представителство и посредничество, комисионна и консигнационна търговия, търговия на едро и дребно със стоки и услуги, незабранени от закона, външноикономическа и външнотърговска дейност, а също така и всички други дейности и услуги, съответстващи на българското законодателство и и международните договорни изисквания.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2016 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване