Агрохимконсулт 3 ООД - Разград
Област: Разград
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Търговия с препарати за растителна защита, консултации по приложението им и всички дейности, предвидени по чл. 1, ал. 1 ТЗ, вътрешна и външна търговия в т. ч. производство и търговия със семена и посевен материал, търговия със селскостопанска продукция, агрохимически услуги, транспортна дейност, комисионна търговия, финансово-счетоводни услуги и др.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1