Агротрейд 63 ЕООД - Разград
Област: Разград
Дейност: Търговия на дребно с железария, бои и плоско стъкло
Предмет на дейност: Търговия на дребно с резервни части за селскостопанска техника, проектиране, осигуряване на конструктивна технологична документация и изработване на нестондартно оборудване, машини, съоражения и резервни части, сервизно обслужване на автомобили, канцеларски машини, извършване на пласментно - снабдитгелска дейност, селскостопанска, животновъдна дейност, строително - мзонтажна дейност, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни кнежа с цел препродажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превозна дейност, рекламна, информационна, програмна, хотелиерска, туристическа дейност, предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни дейности, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1