Аикон БГ ЕООД - Русе
Област: Русе
Дейност: Производство на горно облекло, без работно
Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия на едро и дребно, консигнационна, комисионна, оказионна и антикварна търговия, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, пласментно-снабдителска, предприемаческа, консултантска и информационно-рекламна дейност, производство на промишлени и потребителски стоки, хотелиерство и ресторантьорство, експлоатация на питейни заведения, кафе-сладкарници и заведения за обществено хранене, производство, изкупуване и търговия с всякаква селскостопанска продукция, битови и занаятчийски услуги, таксиметрови превози и транспортни услуги, туристически услуги-вътрешен и международен туризъм, строително-монтажна дейност, сделки с недвижими имоти.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1