Неделя, 29.03.2015, 02:50
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Информация за фирми
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Ковелс ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на горно облекло, без работно
Предмет на дейност: Производство и търговия с модни шапки (мъжки, дамски, детски и атракционни), шивашки услуги, продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки, сиропи, сокове и сандвичи, на парфюмерия, кинкалерия, скулптурна керамика (миниатюри - без злато, скъпоценни камъни и дивечова кожа), комисионни услуги, ведомствени услуги - продажба на шапкарски изделия и бутик на театри и киноцентъра, таксиметрови услуги на граждани със собствена лека кола и превоз на стоки и багажи със собствена лекотоварна кола до 3,5 т, външноикономическа дейност, внос, износ, бартерни, специфични и реекспортни сделки и операции, рекламна дейност (без кино и печат), посредническа, външноикономическа дейност и създаване на смесени задгранични дружества и представителства у нас и в чужбина, транспортна и спедиторска (без пощенски пратки) дейност у нас и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, комплексни туристически услуги в собствени и арендовани туристически, градски и крайпътни обекти, хотели, мотели, къмпинги и паркинги, автосервизи, магазини и туристически бюра, откриване на валутни магазини, производство и пласментно-снабдителска дейност на селскостопанска продукция от всякакъв вид, на машини и съоръжения, компоненти и полуфабрикати, вкл. на консигнационни и комисионни начала, административноправна дейност (без процесуално представителство).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2015 СФБ Капиталов пазар АД. Общи условия за ползване