Неделя, 31.08.2014, 03:13
Отраслови анализи Информация за фирми За СФБ Капиталов пазар АД
Покажи потребителската кошница Полезни връзки Контакти Начало Език

Няма избрани документи
Профайли на български компании
Как да поръчам и платя
Заявка за фирмена информация

Ковелс ООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на горно облекло, без работно
Предмет на дейност: Производство и търговия с модни шапки (мъжки, дамски, детски и атракционни), шивашки услуги, продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки, сиропи, сокове и сандвичи, на парфюмерия, кинкалерия, скулптурна керамика (миниатюри - без злато, скъпоценни камъни и дивечова кожа), комисионни услуги, ведомствени услуги - продажба на шапкарски изделия и бутик на театри и киноцентъра, таксиметрови услуги на граждани със собствена лека кола и превоз на стоки и багажи със собствена лекотоварна кола до 3,5 т, външноикономическа дейност, внос, износ, бартерни, специфични и реекспортни сделки и операции, рекламна дейност (без кино и печат), посредническа, външноикономическа дейност и създаване на смесени задгранични дружества и представителства у нас и в чужбина, транспортна и спедиторска (без пощенски пратки) дейност у нас и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, комплексни туристически услуги в собствени и арендовани туристически, градски и крайпътни обекти, хотели, мотели, къмпинги и паркинги, автосервизи, магазини и туристически бюра, откриване на валутни магазини, производство и пласментно-снабдителска дейност на селскостопанска продукция от всякакъв вид, на машини и съоръжения, компоненти и полуфабрикати, вкл. на консигнационни и комисионни начала, административноправна дейност (без процесуално представителство).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес;
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • булстат и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

 Цена & Поръчка
Eднократно
Цена
8.00 EUR
Начини на плащане
Цените са без ДДС
   София, ул. Алабин 16-20, ет. 1 e-mail: sfb@bia-bg.com   

Copyright © 2005-2014 СФБ Капиталов пазар АД. Всички права запазени.