3Д ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Търговия на едро със захар, захарни изделия и шоколад
Предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, международни и вътрешни превози на пътници и товари в страната и в чужбина, туристическа, рекламна, хотелиерска, ресторантьорска, информационна, импресарска дейност или предоставяне на други услуги, подпомагане и извършване на сделки с недвижимо имущество, вътрешнотърговска дейност, вкл. на консигнация и комисионерство, маркетинг, разработване на фирмени икономически стратегии

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Чаталджа 76, ет. 1