Адсис ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на електронно-изчислителна техника
Продукти и услуги:
• Асемблиране на персонални компютри, работни станции и сървъри AIS. • Внос на сървърни компоненти: – rackmount шасита – GenesysRACK, AIC, Addtronics – вътрешни RAID контролери – AMCC/3ware, ARECA – външни RAID контролери – INFORTREND, ARECA – KVM превключватели – REXTRON • Външни дискови масиви – Infortrend, AIC • Структурни кабелни системи • Сервиз на компютърна и офис техника
Предмет на дейност: Производство и търговия със стоки за бита и промишлени стоки, външноикономическа дейност, рекламна, информационна, транспортна, лизингова и складова дейност, представителство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, организация и експлоатация на търговски обекти и обекти за обществено хранене, всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1