Автохит 2000 ООД - Стара Загора
Област: Стара Загора
Дейност: Търговия с автомобили
Предмет на дейност: Търговия с резервни части за автомобили, ремонт на автомобили, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки /без поща/, превозни сделки, превоз на пътници и товари в страната и чужбина със собствен или нает транспорт, включително таксиметрова дейност, сделки по предоставянето на счетоводни или други услуги, лизинг, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и отдаване под наем на недвижими имоти, както и всички останали незабранени от закона дейности, организирани като предприятие, което по предмет и обем изисква делата му да се водят по търговски начин, при спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1