Авиокомпания Херос ООД - Хасково
Област: Хасково
Дейност: Въздушен транспорт без разписание
Предмет на дейност: Извършване на авиационен превоз на пътници и товари в страната и чужбина, обучение и преквалификация на летци, пилоти, парашутисти, авиотехници и авиоинженери, ремонт на летателни апарати, авиационни двигатели и обслужващата ги техника /като малко предприятие/, подготовка на спортисти в авиационни спортове и организиране и провеждане на състезания по тях /след надлежно разрешение на компетентните органи/, експлоатация на радиосвързочни средства /след надлежно разрешение на компетентните органи/, производство и покупка на всички видове стоки и други вещи с цел продажба, препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, складова, спедиционна, лизингова, превозна, транспортна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, комисионна, оказионна, антикварна, консигнационна търговия, ресторантъорство, хотелиерство /извън случаите на чл.2, т.3 от тз/, мотел, обществено хранене, кафетерия, сладкарство, аператив, бар, дискотека, сделки с интелектуална собственост, производство и търговия с видео и звукозаписи, проектантска и строителна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, бартерни, обменни, експортни и реекспортни операции, представителство и посредничество в страната и чубжина, външнотърговска дейност по целия предмет на дружеството, мениджмънт, селскостопанска авиация и работа.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1