Автомобил компонент България ЕООД - Свиленград
Област: Хасково
Дейност: Търговия с части и принадлежности за автомобили
Предмет на дейност:  покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, международен транспорт на стоки, пътници и товари (като предприятие), складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, автосервизни услуги (като предприятие), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1