Агроинвест - ДД ЕООД - Шумен
Област: Шумен
Дейност: Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и други суровини от растителен и животински произход
Предмет на дейност: Производство, обработка, дообработка и търговия със селскостопанска продукция, външнотърговска дейност, търговия с нефтопродукти, промишлени и хранителни стоки и стоки за бита, търговия с цигари и алкохол (след съответните разрешения), ресторантьорство, хотелиерство, туристически услуги, комисионерство, търговско представителство и посредничество, лизингова и транспортна дейност, валутни сделки (след съответното разрешение), складови сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни, импресарски дейности, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1