Агро Синтез ООД - Шумен
Област: Шумен
Дейност: Търговия на едро с химични продукти
Предмет на дейност: Търговия с торове, препарати за растителна защита и семена, производство и търговия със селскостопанска продукция, семепроизводство, механизирани услуги в областта на растителната защита, превоз на пътници и товари с леки и товарни коли в страната и в чужбина, рекламна и складова дейност, търговия със стоки за бита и промишлени изделия, консултантски услуги за обработка на селскостопански земи, външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, валутни сделки (след съответно лицензиране).

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1