Алкател Лусент България ЕООД - София
Област: София-град
Дейност: Производство на оборудване за контрол на производствените процеси
Предмет на дейност: Производство, продажба, инсталация, и поддръжка на телекомуникационно оборудване, продукти, системи и всякакъв вид съставни части, провеждане на обучение и свързаните с това услуги във връзка с излроените дейности, включително но не само, аутсорсингови усулуги и услуги по управление на проекти, всякаква промишлена и търговска дейност, включително търговско представителство и предоставяне на всякакви видове услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1