Белос ООД - Белослав
Област: Варна
Дейност: Производство на части и принадлежности за автомобили и за техните двигатели
Предмет на дейност: Производство на авточасти, автопринадлежности, строителни материали, виброелементи, дограма, дърводелски изделия; комплексна строителна и монтажна дейност; монтаж, ремонт, поддържане и контрол на енергетични машини и системи; посредничество, представителство и агентство на наши и чуждестранни физически и юридически лица; вътрешно- и външнотърговска дейност; производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция; услуги на физически и юридически лица.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1