Адонис - 95 ЕООД - Пловдив
Област: Пловдив
Дейност: Производство на горно облекло, без работно
Предмет на дейност: Търговия с всички видове промишлени и непромишлени стоки в страната и чужбина, внос, износ, експорт и реекспорт, транспортна дейност, автотеxнически услуги, пътна помощ в страната и чужбина, xотелиерство, ресторантъорство и туризъм и свързаните с тяx услуги в страната и чужбина, посредническа дейност, селскостопанска дейност, производствена дейност, както и извършване на всички видове дейности и услуги, които не са забранени от закона или от други нормативни актове, обучение на служители и работници по здравословни и безопасни условия на труд, осъществяване на всякакъв вид обучение, след получаване на съответното разрешение, сертификат или лиценз, ноу-хау, дистрибуторлство, с право да открива клонове в страната и чужбина.

Съдържание на кратък фирмен профайл

Представянето на фирмата съдържа:

  • наименование;
  • седалище, адрес, телефон/факс, e-mail и WEB-адрес (ако са налични);
  • отрасъл и предмет на дейност;
  • ЕИК и данъчен номер;
  • капитал и номинал;
  • борсов код (за регистрираните на БФБ-София);
  • общи събрания;
  • управители и участия на управителите в други дружества;
  • акционери и съучастия;

Краткият профил на фирмата не съдържа финансови данни и показатели

Цена & Поръчка

Eднократно
Цена
10.00 EUR
Цените са с вкл. ДДС

НОВО ТЪРСЕНЕ НА ФИРМА
София, ул. Алабин 16-20, ет. 1